Phamatech QuickScreen – Phát hiện nhanh matúy tổng hợp 5 trong 1: (AMP-MET-PCP-OPI-THC) ( 1 test/hộp)

139.000 

Phamatech QuickScreen AMP-MET-PCP-OPI-THCtest là một xét nghiệm nhanh, có trang bị cửa sổ hiển thị thời gian, phát hiện các loại ma túyytổng hợp (Matúyyđá, thuốc phjện, Bồđ.à) trong mẫu thử nước tiểu. 

Sản phẩm gồm có  :

  • 1 thẻ thử có cửa sổ hiển thị thời gian đọc kết quả
  • Cốc đựng nước tiểu có tem đo nhiệt độ mẫu thử
  • Hướng dẫn sử dụng
X