Phamatech QuickScreen 5 panel (có PCP)

139.000 

Phamatech QuickScreen AMP-MET-PCP-OPI-THC test là một xét nghiệm nhanh, có trang bị cửa sổ hiển thị thời gian, phát hiện các loại m.a.t.ú.y tổng hợp (M.a.t.ú.y.đ.á, thu.ốc p.h.i.ệ.n, b.ồ.đ.à) trong mẫu thử nước tiểu. 

Sản phẩm gồm có  :

  • 1 card thử có cửa sổ hiển thị thời gian đọc kết quả
  • Cốc đựng nước tiểu có tem đo nhiệt độ mẫu thử
  • Hướng dẫn sử dụng

Hết hàng

X