Phamatech Q.u.i.c.k.S.c.r.e.e.n – Phát hiện nhanh Opi(He.roin Mo.rphine) (2 test/ hộp)

98.000 

The Phamatech Quic.k.S.c.r.e.e.n One Step Opi Test là một xét nghiệm nhanh nhằm để phát hiện thuố.c phi.ện và chất chuyển hóa của thuố.c phi.ện trong nước tiểu. Sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ

Sản phẩm gồm có  :

  • 2 thẻ thử có cửa sổ hiển thị thời gian đọc kết quả
  • Cốc đựng nước tiểu có tem đo nhiệt độ mẫu thử
  • Hướng dẫn sử dụng
X