Phamatech QuickScreen – Phát hiện nhanh THCtest (bồđà – cầnsa) (2 test/ hộp)

98.000 

The Phamatech QuickScreen One Step THCTest là một xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện THCBồđà – Cầnsa. Sản phẩm sản xuất  tại Hoa Kỳ

Sản phẩm gồm có  :

  • 2 thẻ thử có cửa sổ hiển thị thời gian đọc kết quả
  • Cốc đựng nước tiểu có tem đo nhiệt độ mẫu thử
  • Hướng dẫn sử dụng
X