Phamatech Q.u.i.c.k.S.c.r.e.e.n – Phát hiện nhanh THCtest (b.ồ đ.à – cầ.n s.a) (2 test/ hộp)

98.000 

The Phamatech Quic.k.S.c.r.e.e.n One Step THCTest là một xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện THC B.ồ.đ.à – C.ầ.n.s.a. Sản phẩm sản xuất  tại Hoa Kỳ

Sản phẩm gồm có  :

  • 2 thẻ thử có cửa sổ hiển thị thời gian đọc kết quả
  • Cốc đựng nước tiểu có tem đo nhiệt độ mẫu thử
  • Hướng dẫn sử dụng
X