Phamatech QuickScreen 1 panel THCtest

98.000 

The Phamatech QuickScreen One Step T.H.C Test là một xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện b.ồ.đ.à/c.ầ.n.s.a Sản phẩm sản xuất  tại Hoa Kỳ

  • Quy cách đóng gói : 2 card/ hộp

Sản phẩm gồm có  :

  • 2 card thử có cửa sổ hiển thị thời gian đọc kết quả
  • Cốc đựng nước tiểu có tem đo nhiệt độ mẫu thử
  • Hướng dẫn sử dụng

Hết hàng

X