Phamatech QuickScreen – Phát hiện nhanh ma.tú.y tổng.hợp 5 trong 1: AMP-MET-COC-OPI-THC (1 test/hộp)

139.000 

Phamatech QuickScreen AMP_MET_COC_OPI_THCtest là một xét nghiệm nhanh, có trang bị cửa sổ hiển thị thời gian, phát hiện các loại ma túyytổng hợp (Matúyyđá, thuốcphjiện,bồđ.à) trong mẫu thử nước tiểu. 

Sản phẩm gồm có  :

  • 1 thẻ thử có cửa sổ hiển thị thời gian đọc kết quả
  • Cốc đựng nước tiểu có tem đo nhiệt độ mẫu thử
  • Hướng dẫn sử dụng
X