Phamatech QuickScreen – Phát hiện nhanh Met (matúyđá) (2 test/ hộp)

98.000 

Phamatech QuickScreen™ One Step Met Test là một xét nghiệm nhanh nhằm để phát hiện ma túy đá trong nước tiểu. Sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ

Sản phẩm gồm có  :

  • 2 thẻ thử có cửa sổ hiển thị thời gian đọc kết quả
  • Cốc đựng nước tiểu có tem đo nhiệt độ mẫu thử
  • Hướng dẫn sử dụng
X