Nhập họ tên
//
Click or drag a file to this area to upload.
(Sau khi chúng tôi nhận thông báo trúng thưởng của khách hàng, Chúng tôi sẽ gửi giải trúng đến điểm bán này và mời khách hàng đến nhận giải)